I Gminny Konkurs Chemiczny

2 czerwca 2024
Urszula Kucała

„Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny  i osiągnąć to za wszelką cenę.”

– Maria Curie-Skłodowska

22 maja 2024r. w Szkole Podstawowej im. św. Józefa w Węglówce odbył się po raz pierwszy Gminny Konkurs Chemiczny dla uczniów z klas 7 i 8 z terenu naszej gminy. Konkurs składał się z dwóch części, z testu oraz z plakatu.  Plakat uczniowie mieli przygotować w Canvie lub Padlecie i dostarczyć go w dniu konkursu do organizatora. Punkty z obydwu części zostały podsumowane i wyłonieni zostali zwycięzcy. W konkursie wzięło udział 16 uczniów ze szkół z: Węglówki, Lipnika, Glichowa oraz z Wiśniowej. Test składał się z zadań obliczeniowych, pytań , w których zaznaczało się jedną poprawną odpowiedź oraz z zadań typu prawda/fałsz.  Prace oceniane były przez nauczycieli chemii: p. mgr Katarzynę Obajtek, p. mgr Arkadiusza Skibę oraz p. mgr Jarosława Dudzika.

 

ZPO Lipnik reprezentowało 4 uczniów z kl.7 i 8.

Szymon Skóra uczeń kl.7 zajął w w/w konkursie 3 miejsce.

Serdecznie gratulujemy.

Notatka na podstawie informacji zawartych na stronie ZPO Węglówka oprac. przez p. Katarzynę Obajtek – organizatorkę konkursu.

T. Bobowska