Gminny Konkurs Ortograficzny

3 czerwca 2022
Urszula Kucała
Udział uczniów 3 Klasy w Gminnym Konkursie Ortograficznym:
Franciszek Gamrat- drugie miejsce,
Weronika Sułkowska – drugie miejsce,
Emilia Flaga – wyróżnienie.
Gratulacje dla laureatów.
U. Tułacz-Pieprzyk