GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

3 czerwca 2017
Urszula Kucała

W ostatnim dniu maja wybrani uczniowie klas III szkół podstawowych z Lipnika, Wiśniowej, Węglówki  i Glichowa spotkali się na czwartym już konkursie języka angielskiego, któremu  patronował Wójt gminy Wiśniowa.  Dla dzieci to  niepowtarzalna okazja by  sprawdzić swoje umiejętności  językowe  w gronie najlepszych uczniów naszej gminy.

Przybyłych gości  przywitał  gospodarz wydarzenia , dyrektor Szkoly Podstawowej w Lipniku , życząc im sukcesów.  Po wylosowaniu  numerów, odnalezieniu swoich miejsc i zakodowaniu prac, uczestnicy konkursu mogli zmierzyć się z przygotowanym dla nich arkuszem zadań. Sprawdzały one  umiejętność  słuchania i czytania ze zrozumieniem, znajomość słownictwa  i struktur językowych oraz  wiedzę na temat kultury Wielkiej Brytanii.  Wyniki konkursu wskazują na zaciętą rywalizację, a uzyskane miejsca różnił czasami wynik jednego punktu. Najlepszym z najlepszych okazał się Mikołaj Pałka z Wiśniowej , a tuż za nim uplasował się jego szkolny kolega Adam  Kaczmarczyk . Trzecie miejsce wywalczył reprezentant gospodarzy Przemysław Rokosz . Najbardziej zacięta walka toczyła się jednak o czwartą lokatę , którą  uzyskało 3 uczniów.

Mimo  że nie wszyscy mogli zając medalowe miejsca, to wszyscy zostali uhonorowani  pamiątkowymi dyplomami  oraz nagrodami ufundowanymi przez Wójta Gminy, Dyrektora ZPO w Lipniku oraz wydawnictwo Macmillan. Wszystkim uczestnikom konkursu  gratulujemy, gdyż biorąc w nim udział poświadczyli, że należą do grona najlepszych w gminie. Życzymy im wytrwałości  w zdobywaniu wiedzy i  dalszych sukcesów.

E. Michalik, B. Biel