GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

5 czerwca 2019
Urszula Kucała

W ostatnim dniu maja wybrani uczniowie klas III szkół podstawowych z Lipnika, Wiśniowej i Węglówki  spotkali się na szóstym  już gminnym konkursie języka angielskiego.  Dla dzieci to  niepowtarzalna okazja by  sprawdzić swoje umiejętności  językowe  w gronie najlepszych uczniów naszej gminy.

Przybyłych gości  przywitał  gospodarz wydarzenia, dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipniku, życząc im sukcesów.  Po wylosowaniu  numerów, odnalezieniu swoich miejsc i zakodowaniu prac, uczestnicy konkursu mogli zmierzyć się z przygotowanym dla nich arkuszem zadań. Sprawdzały one  umiejętność  słuchania i czytania ze zrozumieniem, znajomość słownictwa  i struktur językowych oraz  wiedzę na temat kultury Wielkiej Brytanii.  Wyniki konkursu wskazują na zaciętą rywalizację, a uzyskane miejsca różnił czasami wynik jednego punktu. Najlepszym z najlepszych okazał się Antoni Groch  z Wiśniowej, natomiast  Zofia Łabędź i Przemysław Dudzik – również z Wiśniowej – zajęli  drugie miejsce. Najlepszym anglistą z Lipnika okazał się Jakub Jasek, który zajął piąte miejsce.

Mimo,  że nie wszyscy mogli zając medalowe miejsca, to wszyscy zostali uhonorowani  pamiątkowymi dyplomami  oraz nagrodami .

Wszystkim uczestnikom konkursu  gratulujemy, gdyż biorąc w nim udział poświadczyli, że należą do grona najlepszych w gminie. Życzymy im wytrwałości  w zdobywaniu wiedzy i  dalszych sukcesów.

E. Michalik