Gminny etap 62 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

26 marca 2017
Urszula Kucała

22 i 23 marca 2017 r. w GOKiS w Wiśniowej odbył się gminny etap 62 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

Konkurs cieszył się ogromną popularnością  i zainteresowaniem wśród uczniów. Miał na celu m.in. :

– popularyzowanie wielobarwnej poezji i prozy,
– umożliwienie obcowania z pięknem  języka ojczystego,
– wzbogacanie  wyobraźni,
– prezentację umiejętności,

– pobudzanie aktywności twórczej.

W konkursie wzięły udział trzyosobowe reprezentacje przedszkolaków oraz uczniów z klas I – III, IV –  VI i gimnazjum, prezentując poezję i prozę w kategoriach – Recytacja i „Wywiedzione ze słowa”. Publiczność z zaciekawieniem i radością oklaskiwała i nagradzała gromkimi brawami wszystkich młodych recytatorów. Wiersze zostały barwnie zaprezentowane.

Jury konkursu pod przewodnictwem p. Barbary Piaseckiej – aktorki wyłoniło

następujących laureatów z naszej szkoły;

– w kategorii przedszkolaków:

Małgorzata Urbanik z grupy „Pszczółki” zajęła III miejsce, recytując wiersz W. Chotomskiej „Idzie niebo ciemną nocą”;

– w  kategorii klas IV– VI:

Tomasz Jasek z kl. IV SP otrzymał I miejsce, dając mistrzowski popis elokwencji, jaki  umożliwia interpretacja tekstu książki „Na każde pytanie odpowie czytanie!” dr Seussa.  Uczeń w zabawny sposób przybliżył widzom cały tekst rymowanej opowieści o  pożytkach płynących z czytania;

Milena Rosiek z kl. VB SP zajęła III miejsce, przekonująco  prezentując fragment książki  „Koszmarny Karolek i dożarta Zębowa wróżka” Francescy Simony oraz Barbara Habieda z kl. V B SP ilustrując ciekawym ruchem scenicznym wiersz Jana Brzechwy „Włos”.

W gimnazjalnym przedziale wiekowym miejsc – zarówno w kategorii – recytacja jak i wywiedzione ze słowa – ze względu na wyrównany poziom – nie przyznano, jedynie 5 wyróżnień /spośród 14 uczestników/.

Wacław Bobowski z kl. II Gim. otrzymał wyróżnienie za interpretację fragmentu „Zemsty” A. Fredry w kategorii – „wywiedzione ze słowa”.

Wszystkim uczestnikom konkursu recytatorskiego gratulujemy odwagi scenicznej.

T. Bobowska