Finał V Ogólnopolskiego Konkursu na Gadkę – on – line

31 maja 2020
Urszula Kucała

29.05. 2020 odbył się finał konkursów Miesiąca Języka Ojczystego,  podczas którego ogłoszone zostały wyniki V Ogólnopolskiego Konkursu na Gadkę.

 

O przyznaniu poszczególnych nagród głównych zadecydowało Jury w składzie: dr hab. Maciej Rak prof. UJ, dr hab. Kazimierz Sikora prof. UJ, dr Barbara Żebrowska-Mazur (Wykładowcy w Katedrze Historii Języka i Dialektologii Wydziału Polonistyki UJ).

Grzegorz Olesek z kl. VIII A otrzymał w tymże konkursie wyróżnienie.

W bieżącym roku po raz pierwszy uczestnicy konkursu rywalizowali on – line o nagrodę publiczności.

Reprezentant naszej szkoły zebrał 271 głosów na Facebooku oraz 91 na kanale You Toube –  razem 362 głosy, co w emocjonującym do końca głosowaniu internautów dało mu 3 pozycję.

Wszyscy finaliści V Ogólnopolskiego Konkursu na Gadkę otrzymają dyplomy oraz nagrody.

Koordynatorki konkursu podkreśliły, iż cieszy fakt, że młode pokolenie pielęgnuje tradycję, poprzez dbałość o utrwalanie znajomości terytorialnych odmian języka narodowego.

T. Bobowska