Dzień Patrona Szkoły

26 września 2018
Urszula Kucała

Wrzesień to czas szczególny dla naszej szkolnej społeczności, gdy uroczyście obchodzimy dzień patrona szkoły.  I tym razem w dniu 20 09 zgromadziliśmy się na sali gimnastycznej, by opowiedzieć historię sprzed lat. Uroczystość  ta,  ze względu na swój charakter, wymagała  szczególnej oprawy. Uczniowie założyli galowe stroje, dekoracja odwoływała się do narodowej symboliki, a partyzancki sztandar reprezentował tych, którym przyszło żyć i walczyć o wolną Polskę.

Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu, głos zabrali uczniowie, którzy w prosty sposób opowiedzieli o historii z 1944 roku, przytaczając autentyczne wspomnienia, relacje a nawet  wiersze uczestników zdarzeń. W ten sposób przenieśliśmy się w czasie do wiosny 1944 roku, usłyszeliśmy o  partyzanckiej wiosce,  brawurowych akcjach i smutnym finale, jakim była pacyfikacja wioski we wrześniu 1944r. Partyzanckie piosenki i prezentacja starych zdjęć przybliżyła  odległe czasy wojny, a słowa hymnu szkolnego w tym kontekście stały się   deklaracja patriotyzmu naszej młodzieży, która chce pamiętać i czerpać wzorce z postawy swoich przodków.

Akademię przygotowali: mgr Beata Górka, mgr Janusz Paszcz i mgr Elżbieta Michalik

Udział wzięli uczniowie klas V-VII i III gimnazjum  ZPO w Lipniku.

E. Michalik