DZIEŃ LICZBY PI

18 marca 2021
Urszula Kucała

Liczba Pi jest na tyle wyjątkowa, że ma … swoje święto! 14 marca obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Liczby Pi. Data jest nieprzypadkowa, ponieważ według amerykańskiego zapisu daty 14 marca to 3,14, czyli zaokrąglenie liczby Pi do dwóch miejsc po przecinku. Liczba Pi to stała matematyczna określana jako stosunek długości okręgu do długości jego średnicy. Wynosi w przybliżeniu – 3,141592… Jest jedną z pierwszych odkrytych przez człowieka liczb niewymiernych. Liczba Pi bywa nazywana „ludolfiną”. Nazwa „ludolfina” pochodzi od imienia holenderskiego matematyka Ludolfa van Ceulena, który w 1610  roku obliczył wartość liczby Pi z dokładnością do 35 cyfr po przecinku.

W dniu 15 marca 2021r. w naszej szkole świętowaliśmy Dzień Liczby Pi. W tym roku ten dzień obchodziliśmy w trochę inny sposób, ale również wyjątkowo. Uczniowie klas I – III kodowali liczbę Pi tworząc kolorowe miasteczko liczby Pi. Malowali kolorowanki z Pi. Uczniowie klasy IV doświadczalnie wyznaczali liczbę Pi, dzieląc długość okręgu przez jego średnicę. Uczniowie klas starszych do obchodów tego dnia przygotowywali się dużo wcześniej. Mogli wybrać sobie jeden z czterech szkolnych konkursów: napisać wiersz o liczbie Pi, przygotować plakat, wykonać przestrzenny model liczby Pi lub upiec ciasto w kształcie liczby Pi. Powstało wiele bardzo ciekawych prac. Uczniowie mogli również przesłać zdjęcia cyfr napotkanych w ich otoczeniu, z których utworzone zostało szkolne rozwinięcie liczby Pi z dokładnością do 143 miejsca po przecinku.

Szkolne rozwinięcie liczby Pi

Wszystkie zdjęcia wzięły udział w ogólnopolskim projekcie  „Zapiszmy pi 2021”, który zorganizował Krzysztof Chojecki nauczyciel matematyki, pomysłodawca i współtwórca projektów „pi-stacja matematyka”. Na lekcjach uczniowie wykonywali szereg ćwiczeń związanych z liczbą Pi: kodowali, malowali, rozwiązywali zadania tekstowe, wyznaczali doświadczalnie liczbę Pi, układali puzzle, rozwiązywali sudoku. Dużym zaskoczeniem dla uczniów było odkrycie, że w rozwinięciu dziesiętnym zapisana jest data urodzenia każdego z nas. Wszystkie klasy otrzymają pamiątkowy dyplom.

Takie konkursy poszerzają wiadomości uczniów, dostarczają wiele emocji, ale przede wszystkim pobudzają ciekawość poznawczą i zainteresowanie piękną, ale trudną dziedziną wiedzy, jaką jest matematyka. Liczba Pi na pewno zostanie w pamięci uczniów, nawet tych mniej uzdolnionych matematycznie.
Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w obchody tego dnia, szczególnie wychowawcom klas I – III. Dziękuję również Rodzicom, którzy pomogli stworzyć smakowite wypieki w kształcie liczby Pi.
W przyszłym roku też będziemy świętować Dzień Liczby.
U. Kucała