DZIAŁAJMY RAZEM!

13 lutego 2019
Urszula Kucała

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Początkowo obejmował swym zasięgiem tylko Europę, ale ostatecznie przekroczył jej granice angażując państwa z całego świata. Głównym celem DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych oraz promocja pozytywnego wykorzystywania Internetu
Tegoroczny Dzień Bezpiecznego Internetu, obchodzony był 5 lutego pod hasłem: „Działajmy razem”, wskazującym na konieczność współtworzenia Internetu bezpiecznego i przyjaznego dla wszystkich.
Aby wziąć udział w tegorocznych wydarzeniach, nasza szkoła zarejestrowała swoje działania i dołączyliśmy do grona ponad 3600 placówek zaangażowanych na rzecz bezpiecznego Internetu w Polsce.

Na lekcjach wychowawczych przypomniano uczniom o podstawowych zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu . Poruszana była problematyka związana z zagrożeniami wynikającymi z użytkowania telefonów komórkowych, gier on-line, wymianą plików, komunikacją on-line a także cyberprzemocy.
Uczniowie wzięli udział w konkursach ogłoszonych przez organizatorów DBI, tworząc plakaty i rymowanki na temat bezpiecznej współpracy w sieci. Ich prace zostały wyeksponowane na korytarzu szkolnym w formie tradycyjnych gazetek. Ponadto rozwieszono plakaty przypominające o rozwadze w korzystaniu z Internetu. Oprócz tradycyjnych form przekazu, uczniowie zaangażowali się w tworzenie prezentacji multimedialnych.
Tradycyjnie już studio Scratch wypełniło się ogromem projektów propagujących bezpieczne zachowania w sieci. Młodzi programiści korzystali nie tylko z narzędzi wizualnych ale także wykonali projekty za pomocą języka C++.
Przez cały tydzień społeczność uczniowska żyła Dniem Bezpiecznego Internetu, budując umiejętność odpowiedzialnego i świadomego korzystania z zasobów internetowych. Takie dni przypominają wszystkim, że internet, który jest cudownym narzędziem naszych czasów, jest również miejscem, gdzie należy zachować szczególną ostrożność. Budując świadomość najmłodszych użytkowników sieci tworzymy odpowiedzialną i otwartą na możliwości Internetu młodzież.

E. Michalik Z. Hałas