Dyplomy i nagrody rozdane

6 kwietnia 2023
Urszula Kucała

Dnia 05.04. b.r. Dyrektor szkoły rozdał dyplomy i nagrody uczniom – uczestnikom szkolnego etapu konkursu recytatorskiego.

Wszystkim uczniom, którym bliskie jest słowo poetyckie – serdecznie gratulujemy.

T. Bobowska