Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję…nagroda w II Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci  na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym  wręczona

24 czerwca 2021
Urszula Kucała

24.06.2021 Pani przedstawicielka KRUS wręczyła uczniowi Szymonowi Skórze dyplom  i nagrodę za wyróżnienie  w II Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci  na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym.

Serdecznie gratulujemy.

T. Bobowska