Debata SU

8 listopada 2021
Urszula Kucała

Z początkiem X b.r. odbyła się debata z udziałem Dyrektora, Opiekuna SU i przedstawicieli SU.W jej trakcie prezentowano potrzeby społeczności uczniowskiej, zbierano nowe pomysły na działania SU. Uczniowie dyskutowali nad działaniami mającymi zwiększyć udział uczniów w życiu szkoły i wzmocnić samorządność uczniowską.

Ustalono, iż przedstawiciele SU zaangażują się w realizację zadań Ogólnopolskiego Konkursu „Lider samorządności uczniowskiej XXIX edycja”.

Celem konkursu jest przygotowanie dzieci i młodzieży do czynnego udziału w życiu publicznym, pracy w samorządzie uczniowskim, poszerzenie wiedzy o prawach człowieka i obywatela, współodpowiedzialność za szkołę i środowisko. Zachęcenie do aktywnego działania, realizacji projektów, debat oraz krzewienia samorządności wśród uczniów.

Spośród zadań do realizacji w szkole znajdują się m.in.:

  • przygotowanie szkolnej gazetki;
  • przeprowadzenie akcji charytatywnej;
  • zorganizowanie ogólnoszkolnej debaty na temat „Przemoc i agresja w szkole i jej okolicy – jak się przed tym bronić”; „Tytoń, narkotyki, dopalacze, alkohol – jak się przed tym bronić”;
  • przeprowadzenie Dnia sportu i Dnia Talentu w szkole.

Opiekun SU

T. Bobowska