„Cyberprzemoc, czyli o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Internetu” – prelekcja policjanta

9 października 2018
Urszula Kucała

09.10.2018 r.  starszy sierżant Dominik Kula – dzielnicowy w prelekcji profilaktycznej o tematyce „Cyberprzemoc, czyli o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Internetu”  omówił  wątek mobbingu elektronicznego, zniesławienia, znieważania, włamań do sieci danych. Przypomniał, że każdy, kto dowie się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub policję. Prowadzący przypomniał po raz kolejny uczniom, że Internet, poczta elektroniczna, serwisy społecznościowe i komunikatory są często wykorzystywane do straszenia, szantażowania, nękania lub rozsyłania kompromitujących filmików lub zdjęć innych osób. W sieci dochodzi do licznych zachowań antyspołecznych, a przede wszystkim agresywnych, w których młodzi ludzie są nie tylko ofiarami, ale coraz częściej sprawcami. Policjant zwrócił się też z apelem do uczniów, by nie bali się informować rodziców i nauczycieli o przypadkach przemocy internetowej.

Ta cenna prelekcja uwrażliwiła uczniów na specyfikę problemu Cyberprzemocy.

T. Bobowska