Akcja charytatywna KREDKOBRANIE

23 września 2023
Urszula Kucała

Nasza szkoła włączyła się w ogólnopolską akcję charytatywną KREDKOBRANIE, której celem jest pomoc dzieciom i młodzieży z polskich środowisk na Kresach, poprzez zbiórkę przyborów szkolnych. Uczniowie naszej szkoły bardzo ofiarnie odpowiedzieli na tą akcję ofiarowując różnorakie artykuły szkolne. Następnie członkowie Samorządu Szkolnego posegregowali przyniesione przybory, zapakowali i wysłali na adres organizatorów akcji. Wszystkim tym, którzy włączyli się w tą akcję otwierając swoje serca na potrzebujących, składamy ogromne wyrazy wdzięczności.

M. Krzysztofek