Akcja Bezpieczne Wakacje 2019

9 czerwca 2019
Urszula Kucała

Szkoła ZPO w Lipniku przystąpiła do ogólnopolskiej akcji Bezpieczne Wakacje 2019.

Celem tej akcji jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych.

Cel zostanie osiągnięty poprzez promowanie bezpiecznych zachowań we współpracy z instytucjami realizującymi funkcje publiczne oraz za pomocą Internetu i innych mediów.

Na zajęciach wychowawczych zostaną przypomniane zasady bezpieczeństwa wg proponowanych na stronie internetowej Akcji Bezpieczne Wakacje scenariuszyhttps://bezpiecznewakacje.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=147&Itemid=134

T. Bobowska – pedagog szkolny