AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA

4 marca 2020
Urszula Kucała

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie klasy II b brali udział w XI edycji programu edukacyjnego, pod hasłem ,,Bezpieczni w szkole, na drodze, w domu i w Internecie”. Celem programu była poprawa bezpieczeństwa uczniów na drodze, w domu i podczas zabaw. Nauczyciel realizował program poprzez prowadzenie zajęć dydaktycznych dotyczących bezpieczeństwa na podstawie otrzymanych materiałów. Po realizacji programu i rozwiązaniu testów, szkołą nabyła prawo do posługiwania się Certyfikatem ,,Akademia Bezpiecznego Puchatka”.

E. Wilkosz