63.Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje szkolne

28 marca 2018
Urszula Kucała

„Poeta winien głosić stan serca i duszy,

Tylko co z serca idzie, serce poruszy” Kazimierz Brodziński

28.03.2018 r. w sali gimnastycznej w ZPO w Lipniku mgr inż. A. Skiba otworzył szkolny etap 63.Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, witając uczestników, nauczycieli i rodziców oraz życząc powodzenia uczniom w zmaganiach ze „ sztuką  żywego słowa”.

Następnie p. T. Bobowska – koordynator szkolny konkursu przybliżyła cele konkursu, a są to m.in. rozbudzenie wrażliwości na piękno języka polskiego, zainteresowanie dzieci i młodzieży sztuką recytacji, motywowanie uczniów do poszerzania znajomości literatury i poezji, rozwijanie ekspresji i wyobraźni.

W eliminacjach szkolnych uczestniczyło 23 uczniów, w tym 16 recytatorów i 7 młodych aktorów prezentujących utwory liryczne i epickie w Turnieju Wywiedzione ze Słowa.

Zarówno Dyrektor, jak i jury oraz zgromadzeni widzowie podkreślali wysoki poziom zmagań scenicznych. Widownia żywiołowo nagradzała znakomite prezentacje tekstów literackich gromkimi brawami. Po zakończeniu konkursu Dyrektor wręczył najlepszym recytatorom dyplomy oraz nagrody książkowe. Uczniowie ci będą reprezentować ZPO w Lipniku w eliminacjach gminnych w GOKiS Wiśniowej w dn.11.03.2018 r. o godz. 9.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy, a laureatom życzymy powodzenia na dalszym etapie zmagań konkursowych.

T. Bobowska