21 Marca – Światowy Dzień Poezji

24 marca 2019
Urszula Kucała

W tym dniu w naszej szkole odbył się szkolny etap Konkursu Recytatorskiego. Jury przyznało następujące miejsca:

Kategoria – Recytacja – kl. I – III:

I miejsce – Filip Kucała z kl. III SP,

II miejsce – Milena Bajer z kl. I A,

III miejsce – Wiktor Zabłocki z kl. I B;

Kategoria- Wywiedzione ze słowa ;

– I miejsce – Natalia Lenart kl. I B,

– II miejsce – Patryk Ralski kl. I B.

W klasach IV – VI – kategoria: Recytacja – uczniowie zdobyli następujące miejsca:

I miejsce – Liliana Sędzik kl. V B;

II miejsce – Emilia Irzyk kl. V B;

III miejsce – Hubert Grabowski kl. IV.

W kategorii klas najstarszych najlepszą recytatorką okazała się Zuzanna Kowalczyk z kl. VII A, II miejsce przypadło Grzegorzowi Oleskowi z kl. VII A.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za propagowanie piękna poezji.

Dyplomy i nagrody zostaną wręczone na najbliższym szkolnym apelu.

T. Bobowska