21.02.- 21.03. – Miesiąc Języka Ojczystego

1 marca 2020
Urszula Kucała

„Polszczyzna jest piękna, ponieważ szeleści jak jesienne liście,

skrzypi jak mróz zimową porą,

świszczy jak wiosenny wiatr,

ale i tak rozgrzewa nas, niczym lato, ortografią i interpunkcją!”

Cytat za: www.polszczyzna.pl

W ZPO w Lipniku, jak i w wielu innych szkołach w Polsce, ale i wśród Polonii za granicą, trwa Miesiąc Języka Polskiego. Na ten czas zaplanowano szereg wydarzeń: konkursów, akcji SU, udekorowano szkołę cytatami i okolicznościowymi hasłami.

21.02. w Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego dziewięcioro chętnych uczniów z klas młodszych IV- VI pisało test sprawdzający umiejętność czytania ze zrozumieniem „Z życia szkoły”. Również tyle samo uczniów klas starszych rozwiązywało zadania testowe „Ojczyzna – Polszczyzna” sprawdzające wiedzę ogólną z języka polskiego. Uczniowie m.in. wykazywali się  znajomością związków frazeologicznych, tropili błędy językowe wynikające z kalek składniowych języków obcych, wskazywali rodzime odpowiedniki „modnych” wyrazów – zapożyczeń, posługiwali się eufemizmami i  stosowali zasady ortograficzne w zdaniach „najeżonych” trudnościami.

Po południu o godz.16.00 czworo uczniów z klasy 8A zmagało się z Dyktandem Wiśniowskim w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wiśniowej.

26.02. SU przeprowadził ogólnoszkolne głosowanie na najpiękniejsze polskie słowo. W większości klas w tajnym głosowaniu  wybrano słowa „kocham Cię”, zaś w klasie IV najpiękniejsze ojczyste słowo to „Polska”, a w klasie VI a – szyszka, w VI b – woda i „Kocham Cię”. Wyniki głosowania oraz głosy uczniów zostały wyeksponowane na gazetce SU.

Na gazetce szkolnej SU są widoczne efekty pracy uczniów na lekcji j. polskiego w klasie 8 A – tzw. „poezja  z odzysku”.

W kolejnych dwóch tygodniach planowane są różnorodne atrakcje dla uczniów, m.in. „biegane” dyktando, rywalizacja w grze edukacyjnej – scrable, akcja SU z okazji Dnia Poetów – 3 marca, konkursy kaligraficzne m.in. „Konkurs Kaligraficzny o Złote Pióro Dyrektora Szkoły” itd. W działania ogólnoszkolne propagujące piękno języka polskiego włączyła się  biblioteka szkolna z konkursem „By książkę się dobrze czytało, okładkę zrób wspaniałą” oraz na własnoręcznie wykonany słownik ortograficzny w oryginalnym kształcie.

„Mów do mnie ładnie” to z kolei propozycja wykonania plakatu propagującego poprawną polszczyznę. Prace można oddawać do nauczycielki plastyki.

Pod kierunkiem wychowawców klas młodszych powstaną ilustracje  trudnych dla dzieci słów i zostaną wyeksponowane na gazetkach na korytarzu szkolnym nauczania zintegrowanego.

20 marca – z okazji  Międzynarodowego Dnia Poezji przypadającego 21 marca odbędzie się etap szkolny konkursu recytatorskiego w dwóch kategoriach: recytacja i wywiedzione ze słowa /łączenie recytowanych tekstów z ruchem, śpiewem, muzyką itd./ Najlepsi recytatorzy będą mogli zmierzyć się w kwietniu w zmaganiach gminnych Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

T. Bobowska – koordynator