21.02.- 21.03.2021 Miesiąc Języka Ojczystego

24 marca 2021
Urszula Kucała

Uczniowie klasy IV aktywnie  uczestniczyli w obchodach Miesiąca Języka Ojczystego.

W lutym na lekcji języka polskiego obchodzili Dzień Języka Ojczystego – przygotowali interesujące plakaty reklamujące poprawną polszczyznę, prezentowali swoje ulubione wiersze o Ojczyźnie oraz zasadach ortografii, układali wiersze o języku polskim, wybierali najbardziej bliskie ich sercu polskie słowa.

Odpowiedzieli też kreatywnie i z zaangażowaniem na inicjatywy Koła Naukowego Językoznawców Uniwersytetu Jagiellońskiego im. Mieczysława Karasia, reklamując czytelnictwo książek, pisząc pięknym, kaligraficznym pismem ulubione cytaty z literatury, odkrywając pochodzenie nazwy swojej miejscowości. Prace uczniów zostały umieszczone na fanpage MJOUJ2021.Dziękuję uczniom za pracowitość, a rodzicom za wsparcie tych – jakże cennych dla miłośników Języka Ojczystego inicjatyw.

T. Bobowska