PODSUMOWANIE WARSZTATÓW FILMOWO – DZIENNIKARSKICH

30 lipca 2021
Urszula Kucała

W dniu 29 lipca 2021r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wiśniowej odbyło się uroczyste podsumowanie warsztatów filmowo-dziennikarskich prowadzonych w ubiegłe wakacje przez Telewizję Internetową Myślenice iTV. Dwudziestu ośmiu uczestników tych warsztatów, w tym trzech uczniów z naszej szkoły: Daria Zabłocka, Filip Kucała i Michał Cholewa, otrzymało z rąk Dyrektora Pana Adriana Kulika i Pana Wójta Bogumiła Pawlaka certyfikaty ukończenia warsztatów. Wspólnie z wszystkimi uczestnikami i zaproszonymi gośćmi oglądnęli 7 filmów, które powstały dzięki tym warsztatom. Warto zauważyć, że poziom wykonania tych filmów i szereg informacji w nich zawartych są dobrą reklamą promującą naszą malowniczą Gminę Wiśniowa i naszą miejscowość Lipnik.

Poniżej link do filmu promującego Lipnik.

U. Kucała