18.05.2022 r. Czytanie na topie.

23 maja 2022
Urszula Kucała
Klasa III w miły i przyjemny sposób spędziła lekcje plenerową czytając swoją ulubioną książkę.
U. Tułacz – Pieprzyk