Nagrody w XX – jubileuszowym Ogólnopolskim Konkursie ZTU rozdane

25 marca 2021
Urszula Kucała

Ogólnopolska kampania profilaktyczno-edukacyjna ZTU pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Sportu realizowana od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. skierowana była do uczniów szkół podstawowych oraz ich rodziców i opiekunów. Celem kampanii było kształtowanie wśród dzieci i młodzieży prozdrowotnych zachowań oraz wzmacnianie zasobów i umiejętności pozwalających minimalizować ryzyko sięgania po substancje psychoaktywne.

W ramach ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej  Z T U 2020  odbyły się 4 konkursy:

– Wehikuł czasu;
– Tymek i Tola na ekologicznej ścieżce;
– Sport to zdrowie – pocztówka dla przyjaciela;
– Rozwiąż krzyżówkę.

Uczniowie naszej szkoły zdobyli tytuł  laureatów w konkursie literacko – plastycznym „Wehikuł czasu” i otrzymali nagrody rzeczowe od organizatorów.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy, a laureatom gratulujemy i zachęcamy do podejmowania wyzwań w kolejnych edycjach kampanii ZTU.

T. Bobowska