„100 pozdrowień na 100 – lecie Niepodległości”

2 listopada 2018
Urszula Kucała

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „100 pozdrowień na 100 – lecie Niepodległości” polegającej na wysłaniu 100 pocztówek do 100 szkół z całej Polski. Każdy z uczniów klasy Ia, IV, Va, VIIb i VIII zakupił znaczek i napisał kartkę. Do akcji włączyło się również kilku uczniów klasy III, Vb, VIIa i  III gimnazjum. Uczniowie klasy Va opłacili koszt wydrukowania specjalnie przygotowanej na ten cel kartki. W dniu 30 października pocztówki zostały wysłane. Do naszej szkoły napływają kartki ze szkół biorących udział w akcji.

Serdecznie dziękuję wszystkim uczniom i wychowawcom za zaangażowanie się w akcję.

U. Kucała