100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

16 listopada 2018
Urszula Kucała

„Żaden ptak w klatce nie śpiewa,

a czy wiesz dlaczego?

Bo nie spotkasz w klatce ptaka szczęśliwego”

Tymi pięknymi słowami Ks. Proboszcz Janusz Widur rozpoczął uroczystą Mszę Św. w 100 – lecie odzyskania niepodległości przez Polskę w dn. 11 listopada 2018r. o godz. 11:30. Szczególnego charakteru nadał jej również udział Orkiestry Dętej OSP. Po zakończeniu Mszy Św. wystąpiły Przedszkolaki z krótkim programem patriotycznym, a uczniowie Szkoły Podstawowej przedstawili montaż poetycko – muzyczny. Śpiewem i słowem przypomnieli trudną drogę Polski do niepodległości. Zwrócili uwagę na oddanie Polaków Bogu i Maryi, umiłowanie mowy polskiej, kultury, tradycji narodowych i rodzinnych. Wyrazili wdzięczność tym, którzy za Ojczyznę oddali życie.

Dziękujemy młodzieży za piękny występ, który dostarczył licznie zgromadzonym słuchaczom wielu niezapomnianych wrażeń i wzruszeń, Orkiestrze OSP za uświetnienie tej uroczystości, a Ks. Proboszczowi, dyrekcji ZPO i nauczycielom za organizację i przygotowanie obchodów 100 – lecia Niepodległości Polski.

M. Knapik