„Ziarenka Dobra” z Lipnika w finale Projektu

21 czerwca 2015
Urszula Kucała

„Dobro to nie jest wiedza – dobro, to czyn”        Romain Rolland

to motto przewodnie Ogólnopolskiego Projektu Dobrych Uczynków „Ziarenka Dobra” edycji IV  ”Dzieci Seniorom” realizowanego pod patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Celem projektu jest uwrażliwienie dzieci na los osób starszych, by umiały dostrzec rolę seniorów w rodzinie i chciały nieść im pomoc.  Prace nad projektami przejęły nauczycielki: mgr Anna Spytek  i mgr Barbara Cygan oraz przesłały szczegółowe sprawozdania do Publicznego Przedszkola nr 12 w Pile.

Nasze przedszkole i szkoła podstawowa zostały finalistami w projekcie. Dziękujemy wszystkim nauczycielom, dzieciom, rodzicom i dziadkom za chęć wzięcia udziału w pracach na rzecz tego, szlachetnego projektu.

A. Spytek