SPOTKANIE Z POLICJANTEM

25 października 2021
Urszula Kucała
25 października Misie poznały specyfikę pracy policjanta oraz dowiedziały się w jaki sposób dbać o własne bezpieczeństwo na drodze. Podczas pogadanki utrwaliły znajomość podstawowych znaków drogowych. Opowiadały również w jaki sposób bezpiecznie przechodzić przez drogę.
B. Sukta