SPOTKANIE Z GÓRNIKIEM

28 listopada 2017
Urszula Kucała

28 listopada przedszkolaki uczestniczyły w spotkaniu z górnikiem panem Ludwikiem Hajdusem. Szczególne zainteresowanie budził strój zaproszonego gościa- czapka z pióropuszem i przypasana do munduru szpada. Dzieci z ciekawością wysłuchały opowiadania o tym, jak powstawał węgiel i sposobie jego wydobywania. Pan Ludwik przybliżył przedszkolakom wizerunek patronki górników św. Barbary oraz opowiedział legendę o Skarbniku. Na zakończenie dzieci złożyły Panu Ludwikowi życzenia z okazji zbliżającego się górniczego święta i chętnie pozowały do pamiątkowego zdjęcia.

B. Sukta