Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego w Lipniku na rok szkolny 2016/17

27 lutego 2016
Urszula Kucała

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Lipniku ogłasza nabór do Przedszkola Samorządowego w Lipniku.

Wnioski dostępne będą u wychowawców poszczególnych oddziałów, sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły (http://www.zpolipnik.pl).

Zapisów dzieci należy dokonać w terminie od 01 do 31 marca 2016r. w godzinach pracy sekretariatu.

Dokumenty do pobrania:

  • Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola pobierz
  • Oświadczenie o wielodzietności pobierz
  • Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka pobierz
  • Oświadczenie rodziców/ opiekunów o zatrudnieniu/uczeniu się w trybie dziennym pobierz
  • Oświadczenie o miejscu rozliczania podatku dochodowego pobierz