Pożegnanie Przedszkola

27 czerwca 2016
Urszula Kucała

„Dzisiaj wszyscy tu stajemy

i za wszystko dziękujemy:

za te słowa, dobre miłe,

za cierpliwość ponad siłę,

za uwagi, słowa złote

i ciężką z nami robotę.

Mamy dzisiaj trudną sprawę

jak pożegnać naszą salę

jak się rozstać z zabawkami

z kolegami i paniami”

W dniu 24 czerwca o godzinie 11:00 przedszkolaki, uroczystą akademią pożegnały przedszkole. Niektórzy z nich tylko na dwa miesiące, a najstarsi na zawsze. Każdy „Starszak” recytował wiersz i śpiewał piosenki przy akompaniamencie p. Janusza Paszcz. Pan dyrektor Arkadiusz Skiba wręczył nagrody książkowe absolwentom i Dyplomy Ukończenia Oddziału Zerowego, a rodzicom podziękowania.

U. Kucała

Fotorelacja z pożegnania Przedszkola