PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

2 kwietnia 2019
Urszula Kucała

„Marzanno, Marzanno odpływa, prosimy, nie chcemy już więcej żadnych śladów zimy. Hen, aż do bieguna płyń tą rwącą rzeką, nic tu już po tobie, płyń od nas daleko”.

21 marca Misie wraz ze starszymi kolegami przywitały Panią Wiosnę. Tęsknota za zabawami na świeżym powietrzu skłoniła do poszukiwań pierwszych oznaków wiosny. Podczas długiego spaceru podziwialiśmy piękne kwiaty, bazie i nasłuchiwaliśmy śpiewu ptaków, które powróciły z ciepłych krajów.

B. Sukta