Niezwykły łańcuch

29 kwietnia 2016
Urszula Kucała
„Jak tu Ciebie Trzeci Maju powitać, 
gdy tak wschodzisz promieniście w błękitach?”
Dzieci wszystkich oddziałów przedszkolnych w oryginalny sposób wyraziły swoje patriotyczne uczucia związane ze Świętem Konstytucji 3 Maja. Wspólnie wykonały łańcuch w barwach biało – czerwonych, którym potem udekorowały przedszkolny korytarz. Wszystkie dziecięce rączki skrzętnie sklejały kółeczka dbając o kolejność ich łączenia zgodnie z barwami Rzeczypospolitej Polskiej. Wychowawczynie przeczytały dzieciom wiersz Władysława Bełzy „Katechizm polskiego dziecka”, a chwile dekoracji umilały nutki piosenek m. in. „Płynie Wisła, płynie po polskiej krainie”.