Czym dziecko żyje, tego się nauczy

11 kwietnia 2015
Urszula Kucała

1. Jeśli dziecko żyje w atmosferze krytyki – uczy się potępiać…
2. Jeśli dziecko doświadcza wrogości – uczy się agresji…
3. Jeśli dziecko musi znosić kpiny – uczy się nieśmiałości…
4. Jeśli dziecko jest zawstydzane – uczy się poczucia winy…
5. Jeśli dziecko żyje w atmosferze tolerancji – uczy się być cierpliwym…
6. Jeśli dziecko żyje w atmosferze zachęty – uczy się wiary we własne możliwości…
7. Jeśli dziecko jest akceptowane i chwalone – uczy się doceniać innych…
8. Jeśli dziecko żyje w atmosferze uczciwości – uczy się sprawiedliwości…
9. Jeśli dziecko żyje w atmosferze aprobaty – uczy się lubić siebie…
10. Jeśli dziecko żyje w poczuciu bezpieczeństwa – uczy się ufności…

 

Jeśli dziecko żyje w atmosferze akceptacji i przyjaźni – uczy się tego, jak znaleźć miłość w świecie i jak ją przekazać dalej…

Urszula Tułacz-Pieprzyk