Zakończenie Gimnazjum

26 czerwca 2015
Urszula Kucała

Dnia 25.06.2015r. o godzinie 13:30 odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów klasy III gimnazjum. Na uroczystość przybyli uczniowie, nauczyciele oraz rodzice absolwentów. Dyrektor szkoły p. mgr inż. Arkadiusz Skiba i wychowawcy klas wręczyli uczniom gimnazjum nagrody książkowe za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce, a rodzicom listy gratulacyjne. Kilka osób z klasy III otrzymało statuetki – nagrodę przyznawaną przez Dyrektora ZPO „Laur 2015” w kategoriach: Prymus, Sportowiec, Społecznik, Dziewczyna z klasą, Dżentelmen, Czytelnik, Najwyższa frekwencja.  Po rozdaniu nagród uczniowie klasy III zaprezentowali część artystyczną. Następnie klasa II przedstawiła swój występ, w którym uroczyście pożegnała swoich starszych kolegów i koleżanki.  Po występie uczniowie klasy III otrzymali małe, pamiątkowe upominki.

U. Kucała