XXV JUBILEUSZOWY OGÓLNOPOLSKI MŁODZIEŻOWY KONKURS KRAJOZNAWCZY „POZNAJEMY OJCOWIZNĘ” – PROMUJEMY „MAŁĄ OJCZYZNĘ”

20 maja 2018
Urszula Kucała

14.05.2018 r. w siedzibie tarnowskiego oddziału PTTK podsumowano eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego, Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego Poznajemy Ojcowiznę.

Dwa projekty  uczniów z naszego gimnazjum osiągnęły szczytowe miejsca w wojewódzkim etapie w/w konkursu. Praca tradycyjna „Znaczenie kolorów szlaków” zajęła I miejsce, reprezentując województwo małopolskie na etapie centralnym Ogólnopolskiego Konkursu Krajoznawczego w Warszawie.

Praca multimedialna otrzymała III miejsce.

Podczas spotkania organizatorzy podkreślili wagę kultywowania wartości patriotycznych: przekazywania i dokumentowania historii walk o niepodległość, wartości piękna polskiego krajobrazu, przyrody, upamiętnienia osób zasłużonych w walce o suwerenną Ojczyznę oraz bogactwa historycznych skarbów Polski.

Sześcioosobowa grupa uczniów z kl. II Gim. prezentowała efekty swojej pracy w tarnowskiej siedzibie PTTK. Zaproszeni nauczyciele oraz uczniowie mogli  zobaczyć niektóre nagrodzone prace o wysokim poziomie  merytorycznym i oryginalnej szacie graficznej. Następnie laureaci konkursu wraz z opiekunami pod opieką przewodnika zwiedzali piękne,  małopolskie miasto Tarnów, m.in. miejsca pamięci, zabytki architektury, itd..

Konkurs organizowany jest od początku lat 90 – tych XX wieku przez Radę Programową do spraw Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK oraz redakcję czasopisma „Poznaj swój kraj”, pod honorowym patronatem MEN oraz  Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Główne  jego cele to:

a) zachęcenie młodych ludzi do poznawania Ziemi Ojczystej, jej przeszłości i dnia dzisiejszego,

b) pogłębiania wiadomości o miejscu zamieszkania i różnych zakątkach kraju poznawanych (indywidualnie lub zespołowo) podczas wędrówek,

c) rozwijania wśród dzieci i młodzieży umiejętności dostrzegania walorów krajoznawczych i kulturowych swojego regionu,

d) dokumentowania poznawanych obiektów itd.

„Poznajemy Ojcowiznę” jest  konkursem projektów uczniowskich. Dla wielu uczniów są to pierwsze w życiu publikacje o charakterze krajoznawczym, zachęcające do dalszego poznawania i opisywania Ojczyzny.

Nasze gimnazjum uczestniczy w w/w konkursie od 13 lat, zgłaszając prace najpierw na etap powiatowy. Opiekunem prac projektowych i koordynatorem współpracy z myślenickim Oddziałem PTTK „Lubomir” jest T. Bobowska.

Bardzo dziękujemy Panu Stanisławowi Zielińskiemu oraz Panu Krzysztofowi Irzykowi – rodzicom – za bezpłatne dowiezienie uczniów wraz z opiekunką do siedziby tarnowskiego PTTK.

T. Bobowska