Starsi uczą młodszych

5 czerwca 2016
Urszula Kucała

Uczniowie klasy II gimnazjum: Kasia, Paulina i Michał uczęszczający na koło przedsiębiorczości przeprowadzili w dniu 3 czerwca lekcję dla swoich młodszych kolegów z klasy I gimnazjum pt. „Poznaj podatki, kojarz korzyści”. Skorzystali z zestawu edukacyjnego programu edukacyjnego Ministerstwa Finansów „Finansoaktywni. Misja: Podatki”. Uczniowie poznali historię powstania podatków na świecie i w Polsce, definicję podatku, rodzaje podatków, zależność podatki – wydatki, konsekwencje niepłacenia podatków. Oglądnęli film edukacyjny „Świat bez podatków” oraz zagrali w grę. Klasa została podzielona na trzy grupy. Każda z grup otrzymała zestaw 20 kart. Zadaniem uczniów było dopasowanie danej kategorii w wydatkach do udziału procentowego w budżecie państwa. Przedstawiciel każdej grupy prezentował swoje wyniki. Na koniec uczniowie przedstawili prawidłowy podział wydatków z budżetu państwa na 2015r. Wszyscy otrzymali drobne upominki z logo Banku Spółdzielczego w Wiśniowej. Nasi uczniowie spisali się na medal w roli nauczycieli i zadbali o edukację finansową młodego pokolenia.

U. Kucała