Podsumowanie projektu edukacyjnego „Wirtualne miniprzedsiębiorstwo TabTronik Sp. z o.o”

12 czerwca 2017
Urszula Kucała

W dniu 9 czerwca uczniowie klasy II gimnazjum: Aleksandra, Iwona, Dawid i Mateusz podsumowali swój projekt edukacyjny „Wirtualne miniprzesiębiorstwo TabTronik Sp. z o.o.”. Podczas tego spotkania obecni byli: Sekretarz Urzędu Gminy Wiśniowa Pani Jolanta Wolak , Kierownik Pierwszego Referatu Obsługi Bezpośredniej w Urzędzie Skarbowym w Myślenicach Pani Anna Boryczko, Kierownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Pani Beata Podmokła, Pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Pani Janina Kania, lokalny przedsiębiorca Pani Zofia Weszka, dyrekcja, nauczyciele i uczniowie klasy I i II gimnazjum. Podczas tego podsumowania uczniowie zaprezentowali swoje całoroczne działania. Pokazali zdjęcia m.in. z pobytu w Urzędzie Gminy, w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, w Banku i w Urzędzie Skarbowym, z przeprowadzonej lekcji dla uczniów klasy I gimnazjum dotyczącej podatków, z warsztatów przygotowanych przez p. Zofię Weszkę i wiele innych. Omówili, czym zajmowali się na zajęciach, jakie zadania wykonywali. Zaprezentowali stronę internetową swojego miniprzedsiębiorstwa i jego ofertę. Rozdali ulotki swojej firmy, na której znajdował się adres internetowy ich wirtualnego sklepu. Zaprezentowali po raz pierwszy publicznie film, który nagrali podczas realizacji ogólnopolskiego „Projektu z ZUS”. Głównym celem tego projektu jest popularyzacja wiedzy z zakresu ubezpieczeń społecznych wśród młodych ludzi. Pani Beata Podmokła wręczyła uczestnikom tego projektu dyplomy i upominki od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Poinformowała również, że podsumowanie tego projektu nastąpi 23 czerwca. Pani Jolanta Wolak pogratulowała uczniom pomysłu, zaangażowania i wkładu pracy jaki wnieśli w realizację swojego projektu. Po prezentacji wszyscy zaproszeni goście spotkali się przy kawie i ciastku w szkolnej bibliotece.

U. Kucała

Fotorelacja z podsumowania projektu edukacyjnego

[iframe width=”640″ height=”360″ src=”http://www.kizoa.com/embed-120852412-1338934o1l1″ frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe]