Lekcja techniki w gimnazjum

26 lutego 2015
Urszula Kucała

W ramach lekcji zajęć technicznych uczniowie kl.II gim. uczyli się przygotowywać przekąski i nakryć stół.

K. Dominik