Lekcja techniki – Papieroplastyka

4 maja 2015
Urszula Kucała

Uczennice kl.II gimnazjum przeprowadziły zajęcia dla swoich kolegów i koleżanek. W trakcie trwania uczyły swoich kolegów wykonywać różne przedmioty z papieru wykorzystując znane techniki składania papieru.

K. Dominik