Ksiądz Biskup Jan Szkodoń z wizytą w naszej szkole

9 listopada 2016
Urszula Kucała

Z okazji wizyty kanonicznej Parafii p.w. Św. Królowej Jadwigi w Lipniku, dnia 7 listopada 2016 r. gościł w naszej szkole Ksiądz Biskup Jan Szkodoń oraz Ksiądz Proboszcz Janusz Widur. Pan Dyrektor mgr inż. Arkadiusz Skiba serdecznie powitał przybyłych gości, a przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego wręczyły Księdzu Biskupowi kwiaty, obraz namalowany przez jedną z uczennic klasy III gimnazjum Justynę Irzyk i ręcznie robioną kartkę, na której znajdował się orzeł z czapki Partyzantów, symbol ze sztandaru szkoły oraz złożyły życzenia.
Ksiądz Biskup wysłuchał historii naszej wsi i szkoły. Wszyscy uczniowie przy akompaniamencie pana Janusza zaśpiewali hymn Światowych Dni Młodzieży.
Zwracając się do zebranych ze Słowem Bożym ks. Biskup podkreślił, jak ważne w dzisiejszych czasach jest wychowanie i uczenie młodego pokolenia wiary, tradycji oraz miłości do Ojczyzny i drugiego człowieka. Zwrócił uwagę na bardzo dobrze układającą się współpracę szkoły z parafią, na prężnie działający wolontariat. Wyraził również radość z zamiłowania uczniów naszej szkoły do śpiewu i chęci do rozwijania talentów. Spotkanie zakończyło się udzieleniem pasterskiego błogosławieństwa dla całej społeczności szkolnej i modlitwą.
Ksiądz Biskup spotkał się również z nauczycielami i pracownikami naszej szkoły. Przy tym krótkim i serdecznym spotkaniu każdy z pracowników przybliżył Księdzu Biskupowi swoją sylwetkę.
Było to niezwykłe i wzruszające wydarzenie w życiu naszej szkoły. Pozwala dostrzec, że wśród wartości, które wprowadza w życie dziecka szkoła, są też wartości chrześcijańskie i patriotyczne.

U. Kucała