„Koop-Gool Sp. z o.o.” – podsumowanie projektu edukacyjnego

20 czerwca 2016
Urszula Kucała

W dniu 10 czerwca uczniowie klasy II gimnazjum: Oliwia, Kasia, Paulina, Kasia, Karolina i Michał podsumowali swój projekt edukacyjny „Wirtualne miniprzesiębiorstwo Koop-Gool Sp. z o. o.”. Podczas tego spotkania obecni byli: Wójt Gminy Wiśniowa Pan Wiesław Stalmach, Kierownik Pierwszego Referatu Obsługi Bezpośredniej w Urzędzie Skarbowym Pani Anna Boryczko, Kierownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Pani Beata Podmokła, Pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Pani Janina Kania, Kierownik Banku Spółdzielczego Pani Ilona Filipkowska, lokalny przedsiębiorca Pani Zofia Weszka, dyrekcja, nauczyciele i uczniowie klasy I i III gimnazjum. Podczas tego podsumowania uczniowie zaprezentowali swoje całoroczne działania. Pokazali zdjęcia m.in. z pobytu w Urzędzie Gminy, w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, w Banku i w Urzędzie Skarbowym, z przeprowadzonej lekcji dla uczniów klasy I gimnazjum dotyczącej podatków, z warsztatów przygotowanych przez p. Zofię Weszkę i wiele innych. Omówili, czym zajmowali się na zajęciach, jakie zadania wykonywali. Zaprezentowali stronę internetową swojego miniprzedsiębiorstwa i jego ofertę. Rozdali ulotki swojej firmy, na której znajdował się adres internetowy ich wirtualnego sklepu. Pani Anna Boryczko na ręce opiekuna wręczyła pismo od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Myślenicach, w którym czytamy m.in. „…pragnę serdecznie podziękować Pani Urszuli Kucale, Opiekunowi Koła Przedsiębiorczości, za twórcze i niebanalne realizowanie procesu edukacji, zachęcające młodych ludzi do kreatywności, rozwijania kompetencji i umiejętności przydatnych w dorosłym życiu.”

Po prezentacji wszyscy goście spotkali się w szkolnej bibliotece.

U. Kucała

Fotorelacja z podsumowania projektu edukacyjnego

[iframe width=”560″ height=”420″ src=”http://www.kizoa.com/embed-50957983-8300432o1l1″ frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe]