Klasa I gim. bloguje

27 lutego 2015
Urszula Kucała

Uczniowie klasy I gim. biorą bardzo aktywny udział w ogólnopolskim programie „Szkoła z klasą 2.0”, do którego nasza szkoła przystąpiła w tym roku szkolnym. Głównym celem programu jest kształtowanie u uczniów umiejętności odpowiedzialnego korzystania z Internetu oraz twórczego wykorzystywania nowych technologii w skutecznym nauczaniu i uczeniu się. Program pomaga rozwijać umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze źródeł oraz wykorzystywania wiedzy w praktyce.

Nasi uczniowie prowadzą dwa blogi:

Kw@drans

Z Lipnika do Hollywood

Bardzo twórczo działają na każdym z nich. Blogi ukazują życie naszej szkoły, osobiste zainteresowania i pasje uczniów. Dokumentują realizację projektów edukacyjnych, wykorzystanie TIK na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych. Promują czytelnictwo, zdobywanie wiedzy, zaangażowanie w życie szkoły, klasy i środowiska oraz uczestnictwo w zawodach sportowych. Informują o konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Bardzo dużo się dzieje ciekawego na tych blogach.

Zachęcamy do czytania i prosimy o pozostawienie komentarzy.

 U. Kucała