IV GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY „GENIUSZ MATEMATYCZNY”

30 maja 2018
Urszula Kucała

W dniu 30 maja 2018r. w Gimnazjum w Lipniku odbył się IV Gminny Konkurs Matematyczny „Geniusz Matematyczny” dla gimnazjalistów klas trzecich z gminy Wiśniowa. W konkursie tym wzięło udział 10 uczniowie ze szkół w Wiśniowej, Węglówce i Lipniku. Autorami zadań konkursowych były: p. Joanna Kowal – nauczyciel matematyki w Gimnazjum w Wiśniowej, p. Katarzyna Obajtek – nauczyciel matematyki w Gimnazjum w Węglówce i p. Urszula Kucała – organizator konkursu i nauczyciel matematyki w Gimnazjum w Lipniku. Uczniowie musieli wykazać się umiejętnością zastosowania wiedzy matematycznej w praktyce.

Zwycięzcami konkursu zostali:

I miejsce –Agnieszka Weszka – uczennica klasy III Gimnazjum w Węglówce i Szymon Twardosz – uczeń klasy III Gimnazjum w Wiśniowej,

II miejsce – Aneta Jaśkowiec i Iwona Ciślik – uczennice klasy III Gimnazjum w Lipniku,

III miejsce – Weronika Zborowska – uczennica klasy III Gimnazjum w Węglówce.

Konkurs sprawił ogromną radość uczniom i nauczycielom matematyki. Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Wiśniowa p. mgr Wiesława Stalmacha. Nagrody wręczała Sekretarz Urzędu Gminy w Wiśniowej Pani mgr Jolanta Wolak. Szkoła, której uczeń zdobył I miejsce otrzymała statuetkę ufundowaną przez Dyrektora ZPO w Lipniku p. mgr inż. Arkadiusza Skibę. W tym roku statuetka powędrowała do Gimnazjum w Wiśniowej i w Węglówce. Gospodarz przygotował dla wszystkich uczestników dyplomy, drobne upominki oraz poczęstunek.

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękuję za udział, a zwycięzcom serdecznie gratuluję.

U. Kucała