II GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY „GENIUSZ MATEMATYCZNY”

20 maja 2016
Urszula Kucała

W dniu 20 maja 2016r. w Gimnazjum w Lipniku odbył się II Gminny Konkurs Matematyczny „Geniusz Matematyczny” dla gimnazjalistów klas trzecich z gminy Wiśniowa. W konkursie tym wzięli udział uczniowie ze szkół w Wiśniowej, Węglówce i Lipnika. Autorkami zadań konkursowych były: p. Barbara Matusiak – nauczyciel matematyki w Gimnazjum w Wiśniowej, p. Katarzyna Obajtek – nauczyciel matematyki w Gimnazjum w Węglówce i p. Urszula Kucała – organizator konkursu i nauczyciel matematyki w Gimnazjum w Lipniku. Uczniowie musieli wykazać się umiejętnością zastosowania wiedzy matematycznej w praktyce.

Zwycięzcami konkursu zostali:

I miejsce – Patrycja Jabłońska – uczennica klasy III Gimnazjum w Węglówce,

II miejsce – Katarzyna Bugaj – uczennica klasy III Gimnazjum w Lipniku,

III miejsce – Anna Szarek – uczennica klasy III Gimnazjum w Węglówce.

Konkurs sprawił ogromną radość uczniom i nauczycielom matematyki. Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Wiśniowa p. mgr Wiesława Stalmacha, który osobiście je wręczył. Szkoła, której uczeń zdobył I miejsce otrzymała statuetkę ufundowaną przez Dyrektora ZPO w Lipniku p. mgr inż. Arkadiusza Skibę. W tym roku statuetka powędrowała do Gimnazjum w Węglówce. Gospodarz przygotował dla wszystkich uczestników dyplomy, drobne upominki oraz poczęstunek.

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękuję za udział, a zwycięzcom serdecznie gratuluję.

U. Kucała