I GMINNY KONKURS „GENIUSZ MATEMATYCZNY”

4 czerwca 2015
Urszula Kucała

Dnia 29 maja 2015r. w Gimnazjum w Lipniku odbył się I Gminny Konkurs Matematyczny „Geniusz Matematyczny” dla gimnazjalistów klas trzecich z gminy Wiśniowa. W konkursie tym wzięli udział uczniowie ze szkół w Wiśniowej, Węglówce i Lipnika. Autorkami zadań konkursowych były: p. Marta Ligęzowska – nauczyciel matematyki w Gimnazjum w Wiśniowej, p. Stanisława Karpierz – nauczyciel matematyki w Gimnazjum w Węglówce i p. Urszula Kucała – organizator konkursu i nauczyciel matematyki w Gimnazjum w Lipniku. Uczniowie musieli wykazać się umiejętnością zastosowania wiedzy matematycznej w praktyce.

Zwycięzcami konkursu zostali: I miejsce – Katarzyna Dominik – uczennica klasy III Gimnazjum w Wiśniowej, II miejsce – Jolanta Krzysztofek – uczennica klasy III Gimnazjum w Węglówce, III miejsce – Zofia Oknińska – uczennica klasy III Gimnazjum w Wiśniowej.

Konkurs sprawił ogromną radość uczniom i nauczycielom matematyki. Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Wiśniowa p. mgr Wiesława Stalmacha. Szkoła, której uczeń zdobył I miejsce otrzymała statuetkę ufundowaną przez Dyrektora ZPO w Lipniku p. mgr inż. Arkadiusza Skibę. Gospodarz przygotował dla wszystkich uczestników dyplomy, drobne upominki oraz poczęstunek.

U. Kucała