Dzień Projektów Gimnazjalnych

19 czerwca 2015
Urszula Kucała

19.06.2015 gimnazjaliści z klasy II przedstawili wyniki swojej pracy nad realizacją zadań w ramach wybranych przez siebie projektów. Uczniowie: Dariusz Kaczmarczyk, Konrad Kowal, Dawid Bubka, Dawid Morajka i Sebastian Rapacz w prezentacji „No promil. No problem – profilaktyka zachowań ryzykownych” przybliżyli swoje działania związane z profilaktyką antyalkoholową.

Opracowując zadania w ramach projektu, uczniowie korzystali z różnych źródeł przy wyszukiwaniu informacji na w/w temat – Internetu, fachowej  literatury, ulotek informacyjnych.
Aktywnie włączyli się w przygotowanie do marszu przez naszą miejscowość organizowanego przy udziale policji w ramach akcji  „No promil. No problem” mającej na celu ostrzeżenie kierowców przed wsiadaniem za kierownicę pod wpływem alkoholu. Przygotowali transparenty, plakaty, ulotki profilaktyczne. Wykazali się przy tym sporą kreatywnością i wyobraźnią plastyczną.

Pogłębili swą wiedzę o alkoholu i jego szkodliwym wpływie na życie człowieka. Zapoznali się z formami pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, stronami internetowymi z adresami i telefonami instytucji niosących pomoc ludziom uzależnionym .

W spotkaniu uczestniczyli: Dyrektor Szkoły – Arkadiusz Skiba, opiekunowie projektu, nauczyciele,  wszyscy uczniowie klasy I i  II Gimnazjum w Lipniku. W trakcie prezentacji zostały wykonane pamiątkowe zdjęcia.  Dzięki różnorodnej tematyce i formom podejmowanym w ramach projektu każdy z uczniów zapamięta opracowane przez siebie treści z dziedziny profilaktyki. Cele projektu zostały zrealizowane. Wspomnienia z realizacji poszczególnych zadań, zaangażowanie uczniów w ważną społecznie akcję  pozostaną w pamięci uczestników na długo.

T. Bobowska