Dzień Bez Przemocy w ZPO w Lipniku

14 lutego 2016
Urszula Kucała

“W chwilach zwątpienia przypominam sobie, że patrząc na bieg historii można
zauważyć, iż prawda i miłość zawsze zwyciężały. Bywali tyrani i mordercy;
przez pewien czas mogli oni wydawać się niepokonani,
ale w końcu zawsze przegrywali – myślmy o tym, zawsze (…)”

“Historia moich zmagań z prawdą” – Mahatma Gandhi -prekursor filozofii i strategii działania bez przemocy
(The Story of My Experiments with Truth”)

 Na świecie Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy obchodzony jest 2 października. To dość młode święto, ponieważ zostało zatwierdzone dopiero w 2007 roku na posiedzeniu generalnym ONZ.

Zgodnie z rezolucją Zgromadzenia Ogólnego A/61/271 z dnia 15 czerwca 2007 r., na mocy której ustanowiono obchody nowego Dnia, jest on okazją do „rozpowszechnienia przesłania o unikaniu przemocy, również poprzez edukację i zwiększanie świadomości społecznej”. Rezolucja potwierdza „powszechne obowiązywanie zasady unikania przemocy” oraz pragnienie „by zapewnić kulturę pokoju, tolerancji, zrozumienia i unikania przemocy”.

Działanie bez przemocy zostało oparte przede wszystkim na trzech głównych kategoriach:

  • protestu i perswazji,
  • odmowy współpracy,
  • interwencji bez przemocy.

W tym dniu na świecie zwraca się uwagę, by w naszym życiu  przyświecała jedna zasada – zasada unikania przemocy. Powinniśmy odrzucić użycie przemocy fizycznej w celu osiągnięcia jakichkolwiek sukcesów społecznych lub politycznych, jak również wszelkich korzyści majątkowych.

W ZPO w Lipniku ten dzień świadomie był obchodzony w czwartek – 11.02.2016 r. w celu przypomnienia ponownie uczniom w połowie roku szkolnego Praw i Obowiązków Ucznia zawartych w Statucie Szkoły, ale i Konwencję Praw Dziecka oraz fragmenty Konstytucji RP – art.72 mówiący o ochronie praw dziecka.

Pedagog szkolny we współpracy z SU przybliżyła w/w zasady oraz omówiła prezentację „Odpowiedzialność prawna nieletnich”. Zwróciła uwagę, że przemocy nie należy ukrywać i zawsze na nią reagować. To nieprawda, że przemoc skończy się sama. Właśnie pierwszym krokiem do zerwania z nią jest przełamanie izolacji i milczenia. Przemoc jest nie tylko wtedy, gdy są widoczne ślady pobicia. Nie trzeba mieć siniaków, ani złamanych kości by być ofiarą przemocy. Poniżanie i obelgi bolą tak samo jak bicie, a czasami nawet bardziej. Każdy ma prawo do życia z poczuciem bezpieczeństwa czy to w szkole czy w rodzinie. W prezentacjach zostały przypomniane numery Niebieskiej Linii dla ofiar przemocy oraz instytucja Rzecznika Praw Dziecka.

Młodzież wykonywała plakaty „Stop Przemocy” – najciekawsze zostały wyeksponowane na korytarzu szkolnym.

Na gazetce SU zawieszono plakat z omówionymi  prawami dziecka z książki „Dzieci z ulicy Tulipanowej, czyli prawa małych i dużych”  J. Krzyżanek.

W świetlicy szkolnej –centrum spotkań uczniów w wolnym czasie wyeksponowano fragmenty świetnie zilustrowanej książki G. Kasdepke „Mam prawo czyli nieomal wszystko, co powinniście wiedzieć o prawach dziecka, a nie macie kogo zapytać” .

Młodzież miała okazję wypowiedzieć się anonimowo na piśmie odnośnie propozycji poprawy bezpieczeństwa w szkole. Uczniowie zgłaszali propozycje zwiększenia ilości kamer w szkole, w tym zamontowania w szkolnych ubikacjach (nie kabinach), powstania kawiarenki, szkolnego radiowęzła w celu uatrakcyjnienia spędzania wolnego czasu na terenie szkoły, a także zdecydowanie wzbogacenie asortymentu szkolnego sklepiku m.in. o artykuły biurowe, papiernicze i higieniczne, by nie ulegać pokusie opuszczania terenu szkoły w celu ich zakupu.

Obchodzony w szkole Dzień Bez Przemocy był elementem realizowanego w szkole Programu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo pod honorowym patronatem Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.

T. Bobowska – koordynator szkolny Programu SZPB