„Całe życie jest podróżą” – Pożegnanie Gimnazjum

26 czerwca 2016
Urszula Kucała

W dniu 24.06.2016r. o godzinie 14:00 odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów klasy III gimnazjum. Na uroczystość przybyli Wójt Gminy p. Wiesław Stalmach, Sekretarz Gminy p. Jolanta Wolak, uczniowie gimnazjum, nauczyciele oraz rodzice absolwentów. Dyrektor szkoły p. mgr inż. Arkadiusz Skiba i wychowawcy klas wręczyli uczniom gimnazjum nagrody książkowe za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce, a rodzicom listy gratulacyjne. Pan Dyrektor wręczył również podziękowania i nagrody uczennicom z Rady Samorządu Uczniowskiego. Pan Wójt wręczył nagrody za tytuł „Laureata” i „Finalisty” w Konkursie Biblijnym Marii Wilk i Katarzynie Bugaj. Kilka osób z klasy III otrzymało statuetki – nagrodę przyznawaną przez Dyrektora ZPO „Laur 2016” . W kategorii „Prymus” statuetkę otrzymała Maria Wilk. Statuetkę w kategorii „Sportowiec” otrzymała Agata Urbaniak. Statuetka „Społecznika” przypadła również Agacie Urbaniak. Statuetka „Dziewczyny z Klasą” przyznana została Klaudii Irzyk.  „Dżentelmenem” został Szymon Pawlikowski. Statuetka „Czytelnika” powędrowała do Katarzyny Bugaj. Statuetka „Najwyższa frekwencja” przyznana została Agacie Urbaniak.  W tym roku, po raz pierwszy Dyrektor Szkoły p. mag inż. Arkadiusz Skiba wręczył „Stypendia Motywacyjne” dla uczniów z najwyższą średnią ocen oraz za otrzymanie tytułu „Laureata” w konkursach kuratoryjnych. Taką nagrodę pieniężną w wysokości 600 zł. otrzymała Maria Wilk – Laureatka Biblijnego Konkursu Tematycznego „Z mądrością Proroków przez życie”. Nagrodę w wysokości 300zł. za wysokie wyniki w nauce otrzymała: Katarzyna Bugaj, Justyna Urbaniak, Katarzyna Stalmach i Zuzanna Tokarz. Po rozdaniu nagród uczniowie klasy III zaprezentowali część artystyczną, w której podziękowali dyrekcji i nauczycielom za 9 lat nauki oraz rodzicom za trud wychowania. Oprócz wierszy dwóch uczniów Darek i  Dawid rapowało Pana Tadeusza. Dziewczyny zaprezentowały układ taneczny, a na końcu uczniowie przedstawili prezentację przygotowaną ze zdjęć z ich lat dzieciństwa i lat szkolnych. Były momenty wzruszeń i śmiechu. Następnie klasa II przedstawiła swój występ, w którym uroczyście pożegnała swoich starszych kolegów i koleżanki.  Po części artystycznej uczniowie klasy III otrzymali małe, pamiątkowe upominki ufundowane przez uczniów klasy II gimnazjum.

U. Kucała

Fotorelacja z pożegnania uczniów klasy III gimnazjum

[iframe width=”560″ height=”420″ src=”http://www.kizoa.com/embed-51677497-9229715o1l1″ frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe]

Fragment akademii uczniów klasy III gimnazjum

[iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/SAaJXsZtHWI” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe]