KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

5 września 2014
Urszula Kucała

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015*

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

1 wrzesień 2014r.

2.

Zebranie z rodzicami (ogólne)

10 wrzesień 2014r. godz. 17:00

3.

Zebranie z rodzicami (ogólne)

18 grudzień 2014r. godz. 17:00

4.

Zabawy andrzejkowe

wg ustaleń

5.

Informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną

19 grudzień 2014r. Nauczyciele przedmiotów – informacja w dziennikach do 18 grudnia

6.

Zimowa przerwa świąteczna

22 – 31 grudzień 2014r.

7.

Wystawianie ocen za I półrocze

29 styczeń 2015r.

8.

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

30 styczeń 2015r. godz. 15:00

9.

Zakończenie I półrocza

30 styczeń 2015r.

10.

Zebranie z rodzicami (ogólne)

5 luty 2015r. godz. 17:00

11.

Ferie zimowe

16 luty – 1 marzec 2015r.

12.

Wiosenna przerwa świąteczna

2 – 7 kwiecień 2015r.

13.

Sprawdzian na zakończenie VI klasy Szkoły Podstawowej

1 kwiecień 2015r. godz. 9:00

14.

Egzaminy gimnazjalne:

  1. Część humanistyczna
  2. Część mat. – przyrodnicza
  3. Język obcy nowożytny

21 kwiecień 2015r. godz. 9:00

22 kwiecień 2015r. godz. 9:00

23 kwiecień 2015r. godz. 9:00

15.

Wywiadówka śródokresowa – informacja dla rodzicówo zagrożeniu oceną niedostateczną

25 maj 2014r. (poniedziałek), godz. 17:00. Nauczyciele przedmiotów – informacja w dziennikach do 22 maja

16.

Wystawianie ocen rocznych

19 czerwiec 2015r.

17.

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

22 czerwiec 2015r.

18.

Zebranie z rodzicami (ogólne)

23 czerwiec 2015r.

19.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015

26 czerwiec 2015r. (piątek)

20.

Ferie letnie

27 czerwiec – 31 sierpień 2015r.

21.

Posiedzenie plenarne Rady Pedagogicznej

29 czerwiec 2015r. godz. 10:00

22.

Dni wolne dyrektorskie dla szkoły podstawowej i gimnazjum:17 wrzesień 2014r.                                                     10 listopad 2014r.

2 styczeń 2015r.                                                         5 styczeń 2015r.

1 kwiecień 2015r.                                    21, 22, 23 kwiecień 2015r. – egz. gimnazjalne

5 czerwiec 2015r.

23.

Sprawozdanie z pracy dydaktyczno – wychowawczej i czynności dodatkowych do dnia 12 czerwca 2015r.

* – o wszystkich zmianach w kalendarzu będą Państwo informowani na bieżąco.