Wych. fiz.

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego – Z. Hałas pobierz

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasie I gimnzajum – Z. Hałas Dostępne do 30.09.2015r.

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasie II gimnazjum – Z. Hałas Dostępne do 30.09.2015r.

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego w klasie III gimnazjum – Z. Hałas Dostępne do 30.09.2015r.